adwokat sprawy karne Warszawa

8 marca 2016 roku podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Stalowej Woli Magdalena Osińska-Wilińska wygłosiła referat naukowy na temat "Dyskryminacja i mobbing w świetle przepisów Kodeksu Pracy i orzecznictwa Sądów".