Wolność od smogu

Adwokat Tomasz Wiliński z Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie wraz z organizacjami takimi, jak Greenpeace Polska, ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Polska Zielona Sieć i Polski Alarm Smogowy, zainicjowali akcję pod hasłem "Wolność od smogu". 

W jej ramach powołano zespół roboczy, mający zajmować się ochroną środowiska i prawem do czystego powietrza w szerokim aspekcie tych obszarów.

źródło: wolność od smogu