Dzieciaki, adwokat kto to taki

Komisja Wizerunku i Komunikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie realizuje projekt edukacyjny pt. „Dzieciaki, adwokat kto to taki?” skierowany do dzieci w wieku od 5 do 6 lat. 

Akcja służy pokazaniu roli adwokata w życiu społecznym oraz zwrócenie uwagi dzieci, w wieku od 5-6 lat, na praktyczny wymiar obowiązywania Konwencji o Prawach Dziecka i Konstytucji RP. Akcja edukacyjna w przystępny i dostosowany do rozwoju intelektualnego dzieci ma pokazać, jakie prawa mają dzieci i że problematyka prawa ma bezpośredni wpływ na codzienne funkcjonowanie każdego z nich.

W ramach akcji chcemy, aby dzieci zainteresowały się prawami dziecka i prawami małego pacjenta, aby stawali się świadomymi małymi obywatelami, którzy znają swoje prawa. Prawo jest przeznaczone do tego, aby zagwarantować dzieciom normalne funkcjonowanie i uniemożliwiać jego nadużywanie.

Chcemy pokazać, że Konwencja o prawach dzieci i Konstytucja nakazują państwu i dorosłym do szczególnego traktowania dzieci. Podczas wydarzenia adwokaci udadzą się do przedszkoli, aby przeprowadzić zajęcia na temat znaczenia Konwencji i Konstytucji.

W trakcie krótkich zajęć zostaną przedstawione w przystępny sposób prawa osobiste umożliwiające rozwój dziecka takie jak prawo do życia, prawo do wyrażania własnych poglądów czy prawo do rozwoju, prawa polityczne i publiczne, prawa socjalne, w tym przede wszystkim prawo do opieki zdrowotnej i prawo do odpoczynku oraz ekonomiczne.

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest adwokat Tomasz Wiliński (członek Komisji Wizerunku i Komunikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie)

art law