Restytucja zabytków

 Adwokat Tomasz Wiliński prowadził  warsztaty z prawa sztuki i muzealnictwa, nt.  "Restytucji zabytków". W trakcie spotkania omówiono ustawę z dnia 25 maja 2017 o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. 2017 poz. 1086) implementującą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/60/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego.

Poruszono następujące tematy:

1. właściwość i ogólne kompetencje organów w sprawach restytucyjnych,

2. pojęcie restytucji dóbr kultury,

3. prowadzenie działań w celu odnalezienia dóbr kultury,

4. ochrona dziedzictwa kulturowego,

5. postępowanie w sprawach restytucji z udziałem państw trzecich,

6. przepisy karne.