Restytucja dzieł sztuki zagrabionych w czasie działań wojennych. Zasady obrotu muzealiami.

Adwokat Tomasz Wiliński prowadził dla międzynarodowej grupy odbiorców warsztaty z prawa sztuki i muzealnictwa, nt.  "Zasad prawnych obrotu muzealiami. Restytucja dzieł sztuki zagrabionych w czasie działań wojennych."