Zasady gospodarowania wodami w świetle nowej ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

W dniu 22 stycznia 2018 r. adwokat Tomasz Wiliński przeprowadził szkolenie prawnicze dla klienta kancelarii w zakresie zasad gospodarowania wodami w świetle nowej ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 roku. Szkolenie odbyło się w Gdyni.

Zakres szkolenia obejmował:

 1. system instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie wodami
 2. system zarządzania zasobami wodnymi zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną
 3. zasady finansowania gospodarki wodnej
 4. zasady udostępniania zasobów wodnych użytkownikom
 5. zasady użytków wód
 6. zasady ponoszenia opłat za korzystanie z wód

Szczegółowo omówiono aspekty środowiskowe ( cele środowiskowe ) pod kątem :

 • Prowadzonych monitoringów wód
 • Oceny stanu wód
 • Kompetencje – jakie organy za co opowiadają
 • Finansowanie działań – z jakich środków dane działania są finansowane
 • Zakres związany z transpozycją w ramach RDSM (Ramowej Dyrektywy w spawie Strategii Morskiej) oraz RDW (Ramowej Dyrektywy Wodnej) – co nowego w związku z realizacją tych dyrektyw jest zawarte w nowej ustawie Prawo Wodne
 •  Ochrona przed powodzią .