Zmiany w prawie pracy

W dniu 8 marca 2018 roku w Urzędzie Miasta Konina Magdalena Osińska-Wilińska poprowadziła szkolenie dotyczące zmian w prawie pracy w 2018 roku.

W szkoleniu uczestniczyli przedsiębiorcy z Wielkopolski.

Program szkolenia pn. „Prawo Pracy”

Termin szkolenia 8 marca 2018 r., godz. 9.00 – 15.00

Miejsce: Sala Sesyjna w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6, 62-500 Konin

Zmiany w prawie

1. Zmiany w prawie pracy w 2017 r.

Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

2. Obowiązki pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
3. Rodzaje umów o pracę i nowe zasady zawierania umów terminowych
4. Dwie umowy o pracę zawarte z jednym pracodawcą
5. Zmiana treści umowy o pracę – problemy i wątpliwości

Rozwiązanie stosunku pracy
6. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów terminowych – zmiana przepisów od 22.02.2016 r.
7. Zasady stosowane przy rozwiązywaniu umów na czas nieokreślony
8. Ochrona stosunku pracy
9. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
10. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
11. Obowiązki pracodawcy w sytuacji gdy stosunek pracy wygasa z powodu śmierci pracownika
12. Nowe zasady wydawania świadectwa pracy – zmiana przepisów 2017r. 
13. Od 2017r. zmiana terminów na wniesienie odwołania do Sądu pracy od wypowiedzenia umowy o pracę, żądanie przywrócenia do pracy lub żądanie odszkodowania

Czas pracy a urlopy pracownicze
14. Urlop wypoczynkowy i inne zwolnienia od pracy 
15. Rozliczanie czasu pracy w 2017 – wybrane zagadnienia
16. Podróże służbowe – rozwiązywanie kazusów 
17. Szkolenia zawodowe pracowników w czasie pracy i po godzinach pracy – problemy i wątpliwości 
18. Uprawnienia rodzicielskie po nowelizacji kodeksu pracy 

Wynagrodzenie za pracę
19. Minimalne wynagrodzenie – zmiany wprowadzone w 2017 r. 
20.Omówienie zmian w przepisach ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – 2017 r
21. Zmiany w zasadach dokonywania wpłat z tytułu składek od 1 stycznia 2018r

Umowy cywilnoprawne
22. Umowy cywilnoprawne 2017 – problemy i wątpliwości
23. Podsumowanie