Wprowadzenie podwykonawcy wg PZP

W dniu 14 marca 2018 odbyło się szkolenie nt. zmian w prawie zamówień publicznych - wprowadzenie podwykonawcy.

Adwokat Tomasz Wiliński szczegółowo omówił kwestie związane z umowami o podwykonawstwo, odpowiedzialności solidarnej, umowami o pracę, wprowadzenie podwykonawcy przed i po zawarciu umowy, zmian w umowach.