prawnik nieruchomości Warszawa
art law
adwokat sprawy karne Warszawa
adwokat sprawy karne Warszawa

Szkolenie z prawa zamówień publicznych dla wykonawców i podwykonawców

Adwokat Tomasz Wiliński przeprowadził szkolenie z prawa zamówień publicznych dla wykonawców i podwykonawców.

W szkoleniu wzięli udział pracownicy i kadra zarządzająca firm zajmujących się budową infrastruktury drogowej w Polsce.

W trakcie szkolenia omówiono szczegółowo zakres umów podwykonawczych, kwestie zawierania umów o pracę, wskazywanie części zamówienia powierzonych podwykonawcom, przesłanki wykluczenia z postępowania, zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz inne elementy praktyczne w oparciu o przedstawione stany faktyczne przez wykonawców oraz dostarczone SIWZ.