XIX ZJAZD SPECJALISTÓW I EKSPERTÓW DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Adwokat Tomasz Wiliński w dniu 12 kwietnia 2018 roku moderował panel dyskusyjny na XIX Zjeździe Specjalistów i Ekspertów ds. Zamówień Publicznych organizowanym przez Apexnet.

Zjazd odbywa się w Hotelu Golden Tulip w Warszawie.

W trakcie panelu dyskusyjnego omówiono między innymi następujące zagadnienia:

  1. Informacja na temat zaawansowania prac nad elektronicznym systemem udzielania zamówień publicznych
  2. Oczekiwania zamawiających I wykonawców odnośnie system elektronicznego udzielania zamówień publicznych a proponowane rozwiązania systemowe
  3. Pomocnicze działania zakupowe w zakresie elektronicznego system udzielania zamówień publicznych
  4. Elektronizacja Zamówień wyłączonych z Pzp
  5. Elektronizacja zamówień publicznych- czego spodziewać się w praktyce po 18 kwietnia 2018 r.