Podziękowania od Mikołaja Pietrzaka - Dziekana ORA w Warszawie

W dniu 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie. 
Podczas Zgromadzenia Mikołaj Pietrzak - Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie podczas prezentacji sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej podziękował adwokatowi Tomaszowi Wilińskiemu za zaangażowanie w działalność Izby i prowadzone wydarzenia, w tym za działalność w ramach akcji „Wolność od Smogu”, wydarzenia związane z edukacją prawną i pomocą osobom potrzebującym, udział w konferencji „Sukces Sztuki”, projektu „Dzieciaki, adwokat kto to taki?” i innych.

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie za rok 2018​