RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z wchodzącym w życie, w dniu dzisiejszym, nowym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, wdrożyliśmy w naszej kancelarii rozwiązania które pozwolą jeszcze lepiej chronić Państwa dane. Nie musicie Państwo robić nic, chyba że chcecie by Wasze dane zostały zmienione, zaktualizowane lub usunięte z naszej bazy. W takiej sytuacji prosimy o kontakt mailowy na adres: kancelaria@tomaszwilinski.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy Państwa, jako naszych klientów, że: 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Tomasz Wiliński z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 61/62, NIP 599-288-80-71 
  2. Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest: Tomasz Wiliński, e-mail: adwokat@tomaszwilinski.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług prawnych i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa, oraz podmiotów, z którymi Kancelaria podpisała umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, nie będą także przekazane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). 
  4. Podstawą przetwarzania powierzonych danych jest wyłącznie wykonanie zleconej nam przez Państwa usług prawnych oraz wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
  5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa. 
  6. Mają Państwo prawo Żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO),
  7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. 
  8. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
  9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.