Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiada likwidację kary łącznej i wyroku łącznego

Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian w Kodeksie karnym przewiduje likwidację kary łącznej i wyroku łącznego. Założeniem autorów projektu jest wprowadzenie zasady, że kary za wszystkie czyny wykonywane będą po kolei, a łączny wymiar kar do odbycia będzie mógł być zmniejszony wyłącznie w ramach przedterminowego warunkowego zwolnienia. Ministerstwo przewiduje wprowadzenie zasady sumowania kar za przestępstwa oraz nadzwyczajnego obostrzenia kar w przypadku ciągu przestępstw o tym samym charakterze.

 więcej: Zmiany w kodeksie karnym