Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało do wykazu prac Rady Ministrów projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych. Ustawa przewiduje między innymi:

  1. Wprowadzenie drogowych rachunków powierniczych,
  2. Powstanie Komisji Inwestycji Drogowych,
  3. Wprowadzenie zaświadczenia drogowego tj. dokumentu potwierdzającego wykonanie każdego etapu inwestycji drogowej wystawionego przez Inspektora Nadzoru Budowlanego
  4. Wprowadzenie surowych przepisów karnych tj.:
    1. za uzależnienie wypłaty podwykonawcy całości lub części umówionego wynagrodzenia od okoliczności nieprzewidzianych w umowie lub przepisach prawa grozić będzie grzywna, kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia;
    2. sprawca wykorzystujący przymusowe położenie podwykonawcy (np. podwykonawcy grozi upadłość lub konieczność zwalniania pracowników) podlegał będzie karze do 3 lat więzienia;
    3. za nieprzedstawienie inspektorowi budowlanemu wymaganych ustawą dokumentów lub udaremnianie albo utrudnianie w inny sposób wykonywania czynności - grozić będzie kara grzywny.

 

Więcej na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: więcej

     Projekt ustawy o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych