Zabór mienia w celu przywłaszczenia oznacza działanie w zamiarze wyjęcia rzeczy spod władztwa osoby nią władającej i objęcie jej we własne władanie. Bez znaczenia dla takiej oceny zamiaru sprawcy pozostaje to, czy jego zachowanie motywowane jest chęcią uzyskania korzyści majątkowej, czy też działa on z innych pobudek, np. w celu zaspokojenia potrzeb innej osoby.
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 marca 2016 r. II AKa 304/15 - Przypisanie kradzieży a osiągnięcie korzyści majątkowej przez sprawcę