Z dniem 14 września br. Kancelaria Adwokacka Tomasza Wilińskiego została członkiem Warszawskiej Izby Gospodarczej.

Warszawska Izba Gospodarcza wspiera rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju.

Warszawska Izba Gospodarcza od 1990 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera zrzeszone firmy w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym.

Podstawowe kierunki działalności Izby to:

rozwój przedsiębiorstw w zakresie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności,
integracja Członków Izby,
wzmocnienie roli samorządu gospodarczego,
współpraca międzynarodowa przedsiębiorstw,
promowanie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi i rozwoju młodych przedsiębiorców,
propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie.