Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 17 grudnia 2001 r. II AKa 186/01

Wielce szkodliwa jest przestępczość tzw. białych kołnierzyków używająca podstępnie mechanizmów organizacji społeczeństwa i chowająca się za ich maską, popełniana przez ludzi tzw. szanowanych, wyrządzająca wręcza nieobliczalne szkody w gospodarce społeczności. Oszustwa podatkowe, celne, ubezpieczeniowe, wyłudzenia kredytów, dotacji czy inne zachowania przynoszą sprawcom nielegalne zyski ze szkodą dla społeczeństwa, jakich by nie uzyskali w żaden inny sposób. Powinno się doceniać powagę tych przestępstw, w niektórych przypadkach nawet gorszych od gwałtownie potępianych w społeczeństwie - i słusznie - przestępstw z użyciem przemocy, zatem powinno się je karać odpowiednio do wysokiego stopnia winy sprawców, ich premedytacji, świadomości stopnia naruszenia powinności, ich niegodziwych zysków oraz rozległości wyrządzonych szkód.


Przepis art. 585 § 1 k.s.h., przewidujący odpowiedzialność za działanie na szkodę spółki, pomija odpowiedzialność członków zgromadzenia, a poza tym nie różni się od art. 300 § 1 k.h., zatem o tyle tylko jest względniejszy (art. 4 § 1 k.k.). Przepis ten zawiera jednak i § 2 o powszechnej odpowiedzialności za nakłanianie bądź pomocnictwo do tego indywidualnego przestępstwa (zob. też art. 21 § 2 k.k.).