Wspólnik adwokackiej spółki WILIŃSKI LEGAL Magdalena Osińska-Wilińska od 1 października 2019 roku jest prodziekanem do spraw studenckich Wyższej Szkoły Biznesu, Mediów i Reklamy w Warszawie, wykładowcą akademickim, specjalistą do spraw prawnych uczelni wyższej. Gratulujemy!