Niemal 25 milionów złotych w przyszłym roku wyniesie maksymalna kara za przestępstwo skarbowe. Natomiast najniższa grzywna za wykroczenie - 260 złotych. Wzrost kar ma związek z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia. Od przyszłego roku będzie ono o 350 złotych wyższe niż obecnie.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/podatki/jakie-kary-za-przestepstwa-i-wykroczenia-skarbowe-w-2020-roku,450093.html