Compliance stanowi formę ochrony przedsiębiorstwa przed sprawcami nadużyć gospodarczych i przestępstw gospodarczych wśród których najczęściej popełniane to oszustwa kapitałowe, przestępstwa na rynkach kapitałowych, karuzele podatkowe, fikcyjne fakturowanie, wyłudzenia akcyzy i tzw. kreatywna księgowość.

Nie budzi wątpliwości fakt, że ryzykiem braku zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza w sytuacji niestabilności przepisów prawnych, zagrożone są wszystkie obszary działalności podmiotów. Przestępczość gospodarcza nazywana również WCC (White Collar Crime) dotyka każdej branży na całym świecie. Jest także coraz częstsza także w ramach zorganizowanych grup przestępczych wypierając w dużym stopniu dotychczasową pospolitą przestępczość. 

Dotychczas przyjmowano, że menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz kadra kierownicza są grupami, które w największym stopniu narażone są na udział w przestępczych procederach na szkodę przedsiębiorstw, podczas gdy z obserwacji jednoznacznie wynika, że tzw. najsłabszym ogniwem są pracownicy z krótkim stażem często niezadowoleni ze swojej pozycji w organizacji. 

W kontekście zachowania zgodności z prawem i regulacjami najważniejszą sprawą w przedsiębiorstwie jest zbudowanie kultury organizacyjnej, zasad etycznych i odpowiednich procedur, wprowadzenie mechanizmów edukacyjnych oraz prewencyjnych i mitygujących ryzyka odpowiedzialności prawnej i etycznej. To właśnie compliance powoduje zminimalizowanie a nawet zapobieżenie powstawaniu zachowań przestępczych w organizacji lub w inny sposób naruszających zasady i reguły. 

więcej w: biznes.wprost