ALERT PRAWNY

Praca zdalna 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach  związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływaniu nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz. 374) daje możliwość pracownikowi pracy zdalnej - jeśli charakter pracy pozwalana na jej świadczenie w warunkach domowych.

Warto zaznaczyć, że praca zdalna polega na wykonywaniu zadań powierzonych przez pracodawcę (zleceniodawcę) poza siedzibą firmy.

Ważne jest, że w tym czasie wynagrodzenie pracownika nie może ulec zmianie, czyli zmniejszeniu. 

Zasiłek Opiekuńczy 

Od 16 marca br. związku z całkowitym zamknięciem placówek oświatowych rodzice sprawujący opiekę nad dzieckiem, które  nie ukończyło ósmego roku życia może skorzystać z zasiłku opiekuńczego, do 14 dni. 

UWAGA! Specjalny zasiłek opiekuńczy nie powoduje  pomniejszenia puli 60 - dniowego zasiłku opiekuńczego, którego można nabyć zgodnie z  ustawą z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Dz.U. 2017, poz. 1368. 

Po upływie 14- dni pracujący rodzic może skorzystać z zasiłku opiekuńczego do 60 dni

Natomiast w przypadku dzieci chorych i niepełnosprawnych granica wieku wynosi do 14 lat. 

Drugim warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego jest objęcie rodzica ubezpieczeniem chorobowym (pracownik, zleceniobiorca lub przedsiębiorca)

Zasiłek przysługuje w wysokości 80% wynagrodzenia.

Aby otrzymać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie u pracodawcy - wzór dostępny na każdej stronie internetowej  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

 

 Składki ZUS

Pracodawca może z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zawrzeć porozumienie w kwestii odroczenia  płatności składek. Najważniejsza informacja to nie będą naliczane odsetki. Jedynie ZUS może pobrać opłatę prolongacyjną (w wyjątkowych sytuacjach  przedsiębiorcy będą zwolnieni).

prawnik nieruchomości Warszawa
art law
adwokat sprawy karne Warszawa