Mediacja gospodarcza umożliwia szybkie zakończenie sporu oraz wypracowanie zasad dalszej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. W przypadku sporów gospodarczych najlepszym rozwiązaniem jest skierowanie sprawy do zawodowego mediatora. Takie rozwiązanie oszczędza nerwów, czasu i pieniędzy bez utraty kontaktów biznesowych. Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego natomiast bardzo często niweczy możliwość dalszej współpracy. A co najważniejsze mediacja gospodarcza to zawsze zwycięstwo jej uczestników, nawet gdy nie dochodzi do ugody.

Więcej: naciśnij WPROST