Kariera

Kancelaria adwokacka adwokata Tomasza Wilińskiego stawia na ludzi z wyobraźnią. Ceni osoby z pasją, wiedzą i chęcią rozwoju. Ludzi, którzy nie myślą szablonowo. Ludzi, dla których prawo to więcej niż praca. Ludzi, którzy potrafią myśleć samodzielnie i są kreatywni. Wierzymy, że sukces kancelarii tkwi w zespole, a wiedza i doświadczenie to solidne fundamenty, a wyobraźnia i kreatywność pozwalają być lepszymi prawnikami. Jesteśmy przekonani, że gwarancją sukcesu jest wiedza wsparta takimi cechami jak empatia, efektywność, sprawiedliwość, sumienność czy też konsekwencja. Jeśli wpisujesz się w ten model osobowości, zapraszamy Cię do wysłania swojego Cv i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja@tomaszwilinski.eu

OFERTY PRACY:

I. ADWOKAT/RADCA PRAWNY/APLIKANT ADWOKACKI

Kancelaria adwokacka Tomasz Wiliński w związku z dynamicznym rozwojem ] poszukuje ambitnych kandydatów na stanowiska: 

ADWOKAT/RADCA PRAWNY – specjalista z zakresu prawa korporacyjnego, transakcji M&A i nieruchomościowych oraz rynków kapitałowych

ADWOKAT/RADCA PRAWNY – specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i ochrony dóbr osobistych

APLIKANT ADWOKACKI  

Czy jesteś odpowiednią osobą?

Kancelaria stawia na ludzi z wyobraźnią. Ceni osoby z pasją, wiedzą i chęcią rozwoju. Ludzi, którzy nie myślą szablonowo. Ludzi, dla których prawo to więcej niż praca. Ludzi, którzy potrafią myśleć samodzielnie i są kreatywni.  

Wymagania:

- I, II rok aplikacji adwokackiej/uprawnienia adwokata lub radcy prawnego

- minimum roczne doświadczenie w pracy w kancelarii prawnej, na stanowisku asystenta sędziego, prokuratora

- umiejętność sporządzania umów, opinii prawnych oraz pism procesowych

- doświadczenie procesowe, przygotowywanie pism i strategii procesowych

- analityczne myślenie

- doskonała znajomość przepisów prawa gospodarczego, prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa spółek handlowych

- profesjonalizm w wykonywania powierzonych zadań, wysoki poziom motywacji i jakości wykonywanej pracy

- umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji, odpowiedzialność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych zadań

- pełna dyspozycyjność

- znajomość języka angielskiego przynajmniej w stopniu komunikatywnym

- preferowana znajomość innych języków obcych (rosyjski, ukraiński, niemiecki, francuski)

OFERUJEMY:

- możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się kancelarii

- atrakcyjne warunki wynagrodzenia

- możliwość rozwoju zawodowego

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Prosimy o zamieszczanie w swoich aplikacjach następującej klauzuli: 

„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Kancelarię adwokacką Tomasza Wilińskiego  z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 61 lok. 62, 01-031 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres e – mail: rekrutacja@tomaszwilinski.eu wraz ze wskazaniem preferowanego stanowiska.

 

IIAPLIKANT ADWOKACKI

Poszukujemy aplikantki lub aplikanta adwokackiego I lub II roku zainteresowanych rozwojem zawodowym w praktyce adwokackiej z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego i karnego. Rekrutujemy do 1 stycznia 2020. 

Opis stanowiska:

sporządzanie umów i pism procesowych,
bieżące doradztwo prawne i obsługa podmiotów gospodarczych,
prowadzenie postępowań cywilnych, administracyjnych oraz karnych.

Oferujemy:

- współpracę na podstawie umowy o pracę/umowy zlecenia lub umowy B2B

- wynagrodzenie stałe 3000-4000 zł brutto lub uzależnione od efektów pracy

- możliwość zdobywania doświadczenia w sprawach cywilnych, administracyjnych i karnych

- możliwość zastępowania adwokatów na posiedzeniach sądowych oraz w postępowaniach przygotowawczych

- stopniowe samodzielne wykonywanie zadań

- stałe podnoszenie kwalifikacji

- możliwość objęcia patronatem

- pracę w pełnym wymiarze czasu (pn-pt)

- kartę sportową Zdrofit

- ew. karta miejska

 

Wymagamy:

- rzetelności i odpowiedzialnego podejścia do powierzonych zadań

- punktualności

- kreatywności

- komunikatywności

- dyspozycyjności w godz. 9-17 (z wyłączeniem czasu poświęconego na udział w zajęciach na aplikacji)

- doświadczenia zawodowego, w szczególności w kancelarii prawnej, a także charakterze asystenta sędziego, asystenta prokuratora

- dobrej znajomości prawa handlowego, praca cywilnego, administracyjnego i karnego

- dobrej znajomości zasad etyki adwokackiej i prawa o adwokaturze

- wysokiej kultury osobistej

- doświadczenia w zastępstwie procesowym przed sądami i w doradztwie prawnym osobom fizycznym

- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego

- pozaprawnych pasji.

Dodatkowym atutem będzie znajomość języka rosyjskiego lub ukraińskiego.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Proces rekrutacyjny po zebraniu ofert współpracy i CV składa się z następujących elementów:

- spotkanie i wstępna rozmowa w kancelarii

- zdalne rozwiązanie kazusu przygotowanego przez kancelarię i przygotowanie stosownego pisma

- zdalne opracowanie krótkiej notatki prasowej (do 2000 znaków) na zadany temat prawny

- rozwiązanie zagadnienia prawnego w ramach symulowanej porady prawnej


Prosimy o zamieszczanie w swoich aplikacjach następującej klauzuli: 


„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Kancelarię adwokacką Tomasza Wilińskiego  z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 61 lok. 62, 01-031 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres e – mail: rekrutacja@tomaszwilinski.eu wraz ze wskazaniem preferowanego stanowiska.

III. ADWOKAT/RADCA PRAWNY

OCZEKIWANIA:

- doświadczenie procesowe

- przygotowywanie pism i strategii procesowych

- analityczne myślenie

- duża samodzielność, odpowiedzialność i zaangażowanie przy wykonywaniu powierzonych zadań

- dobra znajomość języka obcego

- kontakt z Klientami w zakresie realizowanych zadań

- zaangażowanie

- chęć rozwijania swoich umiejętności

OFERUJEMY:

- możliwość rozwoju w dynamicznie rozwijającej się kancelarii

- atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy

- stała współpraca

- atrakcyjne i pełne wyzwań postępowania

Dodatkowym atutem będzie znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Proces rekrutacyjny po zebraniu ofert współpracy i CV składa się z następujących elementów:

- spotkanie i wstępna rozmowa w kancelarii

- zdalne rozwiązanie kazusu przygotowanego przez kancelarię i przygotowanie stosownego pisma

- zdalne opracowanie krótkiej notatki prasowej (do 2000 znaków) na zadany temat prawny

- rozwiązanie zagadnienia prawnego w ramach symulowanej porady prawnej


Prosimy o zamieszczanie w swoich aplikacjach następującej klauzuli: 


„Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez Kancelarię adwokacką Tomasza Wilińskiego  z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 61 lok. 62, 01-031 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.”

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie CV na adres e – mail: rekrutacja@tomaszwilinski.eu wraz ze wskazaniem preferowanego stanowiska.

PRAKTYKI:
Studentów prawa zapraszamy do odbycia praktyk w Kancelarii. Praktyka umożliwi wdrożenie się w system pracy Kancelarii, zapoznanie się z podstawowymi zasadami obsługi prawnej oraz zdobycie wiedzy praktycznej niezbędnej do prawidłowego wykonywania przyszłego zawodu. Zainteresowanych prosimy o kontakt na podany powyżej adres e–mail.
Do wiadomości prosimy dołączyć swoje CV, list motywacyjny wraz ze zdjęciem.


Zamiast listu motywacyjnego możesz napisać, co według Ciebie jest najważniejsze w pracy prawnika i jakim chcesz być prawnikiem. Masz na to jedną stronę maszynopisu (1000 znaków).

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest Kancelaria Adwokacka Adwokata Tomasza Wilińskiego z siedzibą w Warszawie 01-031, Aleja Jana Pawła II 61 lok. 62.
II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: kancelaria@tomaszwilinski.eu lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.
IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanym powyżej celem ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody.
V. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.
VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
VII. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.
IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.
Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.