Nieruchomości

Kancelaria zajmuje się prawnymi i praktycznymi aspektami obrotu i gospodarowania nieruchomościami. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa nieruchomości i prawa spółdzielczego. Zajmujemy się kompleksową ochroną interesu klientów.

Oferta:

 • reprezentowanie w transakcjach nabywania nieruchomości oraz w procesie inwestycyjnym
 • audyty prawne nieruchomości, w tym stanowiących własność Skarbu Państwa
 • compliance, due dilligance
 • przygotowanie struktury transakcji 
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości (w tym rolnych)
 • przygotowanie dokumentacji zakupu i procesu inwestycyjnego
 • reprezentowanie przed urzędami, organami i sądami administracyjnymi
 • dochodzimy od gminy odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego;
 • wspieramy TBSy i podmioty komunalne w sprawach nabywania i zbywania nieruchomości oraz inwestycji mieszkaniowych;
 • reprezentujemy klientów w sporach o ustalenie opłaty adiacenckiej, opłaty planistycznej oraz podwyższenie opłaty za użytkowanie wieczyste;
 • doradzamy właścicielom i współwłaścicielom w relacjach i sporach z najemcami, dzierżawcami oraz innymi współwłaścicielami;
 • działamy na rzecz klientów w sprawach zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, pozyskiwania odszkodowań za wywłaszczone grunty i przedsiębiorstwa;
 • reprezentujemy w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, spornych postępowaniach podziałowych;
 • zajmujemy się regulacją stanów prawnych nieruchomości;
 • pomagamy w zakresie służebności gruntowych i służebności przesyłu;
 • doradzamy w sprawach posadowienia budynku na cudzym gruncie;
 • zajmujemy się legalizacją obiektów budowlanych

WILIŃSKI LEGAL
Kancelaria adwokacka Tomasz Wiliński spółka komandytowa

ul. Ludwika Zamenhofa 5 lok. 6b
00-165 Warszawa
Polska

NIP: 5252810215

pon. - pt
09:00 - 17:00
sob. - niedz.
10:00 - 12:00