Oferta

Prawo administracyjne

Reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, w szczególności w zakresie zagadnień prawnych wynikających z prawa budowlanego, procesu inwestycyjnego, zagospodarowania przestrzennego. Przygotowanie odwołań do decyzji administracyjnych, sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.