Oferta

Prawo budowlane

Reprezentowanie osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych przed organami administracji państwowej w celu uzyskania wszelkich decyzji koniecznych do przeprowadzenia inwestycji budowlanej, w szczególności pozwolenia na budowę i decyzji o warunkach zabudowy. Negocjowanie umów. Doradztwo prawne w organizacji procesu inwestycyjnego. Szkolenia i warsztaty prawnicze.