Oferta

Prawo gospodarcze

Tworzenie podmiotów gospodarczych (spółek osobowych, spółek kapitałowych, spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, funduszów, oddziałów oraz przedstawicielstw podmiotów zagranicznych) oraz dalsza reprezentacja ich przed sądem rejestrowym. Obsługa prawna przy procesach łączenia, dzielenia oraz przekształceń podmiotów gospodarczych. Obsługa prawna w procesie korporacyjnym, w tym przygotowanie projektów uchwał zgromadzenia wspólników i innych organów spółek kapitałowych, regulaminów działania organów korporacyjnych oraz statutów podmiotów gospodarczych.

Czytaj więcej