Oferta

Prawo karne i karnoskarbowe (white collar crime)

Kompleksowa obrona osób fizycznych w procesach karnych, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i postępowaniu przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. Reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Obrona osób fizycznych w postępowaniu karno-skarbowym wszczynanym przez prokuraturę, urząd skarbowy, inspektorat kontroli skarbowej, urząd celny, Straż Graniczną, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centrum Biura Antykorupcyjnego.

Czytaj więcej