Oferta

Prawo medyczne

Reprezentowanie osób fizycznych w procesach o błąd medyczny wraz z dochodzenie roszczeń związanych z powyższymi błędami oraz występowanie w procesach karnych zarówno w charakterze obrońcy osób wykonujących zawody lekarskie, jak i oskarżyciel posiłkowy pokrzywdzonych. Obsługa podmiotów świadczących usługi medyczne, w tym pomoc w przy przygotowaniu dokumentacji medycznej, statutów, regulaminów porządkowych, reprezentowanie w sporach z Narodowym Funduszem Zdrowia.