Oferta

Prawo ochrony środowiska

Doradztwo prawne i reprezentacja w sprawach środowiskowych. Uzyskiwanie decyzji administracyjnych. Opiniowanie. Compliance. Udział w postępowaniach legislacyjnych. Prowadzenie postępowań sądowych w sprawach dotyczących „smogu”.