Oferta

Prawo pracy

Doradztwo prawne podmiotów gospodarczych w zakresie form zatrudnienia, przeprowadzania tzw. zwolnień grupowych, prawnej regulacji ze związkami zawodowymi oraz reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach sądowych, w szczególności wynikających z wniesienia powództwa przez pracowników. Reprezentowanie pracowników w sporach przeciwko pracodawcy przed sądami powszechnymi (np. z tytułu roszczeń o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za bezzasadne rozwiązanie stosunku pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, zapłatę za przepracowane nadgodziny).