Oferta

Prawo rynków sztuki (art law)

Doradztwo w zakresie obrotu dziełami sztuki, bieżące doradztwo kontraktowe, przygotowywanie i negocjacje umów, sporządzanie opinii prawnych na rynkach sztuki. Obsługa podmiotów gospodarczych na rynkach sztuki, w tym artystów, galerie sztuki, marszandzi, antykwariusze, domy aukcyjne, inwestorzy i kolekcjonerzy, domy inwestycyjne, fundusze. Prowadzenie spraw w zakresie odpowiedzialności cywilnej i karnej, prawa autorskiego. 

Czytaj więcej