Oferta

Zamówienia publiczne

Przygotowanie projektów ogłoszeń, SIWZ, umów. Opiniowanie udzielanych odpowiedzi oraz wezwań przez Zamawiającego. Reprezentowanie podmiotów gospodarczych przed Krajową Izbą Gospodarczą oraz sądami powszechnymi w zakresie przysługujących
wykonawcy prawnych środków odwoławczych. Przygotowanie opinii prawnych dotyczących zagadnień powstałych w procesie o udzielenie zamówienia publicznego.