Oferta skierowana jest do mikro i małych przedsiębiorców

Zapewnienie doraźnej pomocy prawnej, porad i opinii prawnych, konsultowanie i sporządzanie umów w obrocie gospodarczym, windykację i pieczęć prewencyjną, reprezentowanie w postępowaniach sądowych, odszkodowania, wsparcie prawne w sprawach kadrowych i ubezpieczeniowych.

Proponujemy kilka wariantów zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia:

STARTUP

do uzgodnienia
(5 godzin zdalnej obsługi prawnej w miesiącu)

PODSTAWOWY

do uzgodnienia
(10 godzin zdalnej obsługi prawnej w miesiącu) wraz z usługą pieczęci prewencyjnej

PODSTAWOWY+

do uzgodnienia
(14 godzin zdalnej obsługi prawnej w miesiącu) wraz z usługą pieczęci prewencyjnej 

RODZINNY

do uzgodnienia
(14 godzin zdalnej obsługi prawnej przedsiębiorcy w miesiącu + 5 godzin doradztwa prawnego w sprawach prywatnych w miesiącu) wraz z obsługą pieczęci prewencyjnej

BEZPIECZNY

do uzgodnienia
(20 godzin zdalnej obsługi prawnej przedsiębiorcy poza siedzibą firmy w miesiącu + 3 godziny obsługi prawnej w siedzibie przedsiębiorcy w miesiącu), pieczęć prewencyjna, monitoring płatności, udział w rokowaniach i negocjacjach 

KOMFORTOWY

do uzgodnienia
(25 godzin zdalnej obsługi prawnej przedsiębiorcy w miesiącu, 8-godzinny dyżur w siedzibie firmy w miesiącu), pieczęć prewencyjna, monitoring płatności, udział w rokowaniach i negocjacjach, 1 szkolenie/warsztaty dla pracowników przedsiębiorcy z wybranej dziedziny prawa w prawniczych, reprezentacja przed sądami i organami)

INDYWIDUALNY

do uzgodnienia
(dyżury w siedzibie firmy, prowadzenie szkoleń/warsztatów, pieczęć prewencyjna, reprezentacja przed sądami i organami, lobbing)

Każdy z pakietów wynagrodzenia obejmuje usługi porad prawnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przygotowywanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym, opracowywanie opinii prawnych, przygotowywanie regulaminów, wniosków oraz sprawdzanie pod kątem prawnym dokumentów dostarczanych przez Klienta.
Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy