Obsługa osób fizycznych

Dla kogo?
Oferta skierowana jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy chcą zapewnić sobie opiekę prawną adwokata.


Co oferujemy?
Zapewnienie doraźnej pomocy prawnej, porad i opinii prawnych, konsultowanie umów zawieranych z konsumentami oraz wsparcie w zakresie odszkodowań i prawa ubezpieczeniowego.


Ile to kosztuje?
Proponujemy kilka wariantów miesięcznej współpracy opartej na zryczałtowanym wynagrodzeniu adwokata, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klienta:

  • RODZINNY: do uzgodnienia (5 porad prawnych w miesiącu, 1 opinia prawna lub umowa w miesiącu dla zleceniodawcy lub członka jego rodziny)
  • SĄDOWY: do uzgodnienia (reprezentacja przed urzędami, organami i sądami)

Każdy z pakietów wynagrodzenia obejmuje usługi porad prawnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przygotowywanie i opiniowanie umów, opracowywanie opinii prawnych. Pakiet rodzinny nie obejmuje kosztów zastępstwa procesowego przed sądami (wysokość opłat za postępowania sądowe ustalana jest indywidualnie).

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.