Obsługa spółek

Dla kogo?
Oferta skierowana jest do spółek prawa handlowego


Co oferujemy?
Zapewnienie doraźnej pomocy prawnej, porad i opinii prawnych, konsultowanie i sporządzanie umów w obrocie gospodarczym, udział i prowadzenie negocjacji, mediacji, windykację i pieczęć prewencyjną, reprezentowanie w postępowaniach sądowych, odszkodowania, wsparcie prawne w sprawach kadrowych, bankowych i ubezpieczeniowych.


Ile to kosztuje?
Proponujemy kilka wariantów współpracy opartej na zryczałtowanym miesięcznym wynagrodzeniu:

  • PODSTAWOWY: do uzgodnienia (20 godzin zdalnej obsługi prawnej przedsiębiorcy poza siedzibą firmy w miesiącu + 3 godziny obsługi prawnej w siedzibie przedsiębiorcy w miesiącu), pieczęć prewencyjna, monitoring płatności, udział w rokowaniach i negocjacjach
  • ROZSZERZONY: do uzgodnienia (60 godzin zdalnej obsługi prawnej przedsiębiorcy w miesiącu, 32 godzinny dyżur w siedzibie firmy w miesiacu), pieczęć prewencyjna, monitoring płatności, udział w rokowaniach i negocjacjach, 1 szkolenie/warsztaty dla pracowników przedsiębiorcy z wybranej dziedziny prawa
  • INDYWIDUALNY: do uzgodnienia (możliwość odbywania dyżurów w siedzibie firmy, prowadzenia szkoleń/ warsztatów prawniczych, reprezentacja przed sądami i urzędami)

Każdy z pakietów wynagrodzenia obejmuje usługi porad prawnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, przygotowywanie i opiniowanie umów w obrocie gospodarczym, opracowywanie opinii prawnych, przygotowywanie regulaminów, wniosków oraz sprawdzanie pod kątem prawnym dokumentów dostarczanych przez Klienta.

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy.