Prawo lotnicze, morskie i kolejowe

Kancelaria zajmuje się prawem lotniczym, morskim i kolejowym. Adwokat Tomasz Wiliński ukończył studia podyplomowe Prawo Lotnicze oraz jest członkiem Polskiego Klubu Lotniczego i aktywnym członkiem zespołów zajmujących się systemem zarządzania bezpieczeństwem SMS oraz legislacji. Jest także doradcą w zakresie procesów inwestycyjnych w lotnictwie, transporcie szynowym i morskim. W ramach pracy naukowej prowadzi także badania w zakresie przestępczości w lotnictwie i przygotowuje na ten temat rozprawę doktorską. Zajmuje się także tematyką związaną z branżą zbrojeniową.
Prywatnie adwokata Tomasza Wilińskiego pasjonuje spadochroniarstwo, szybownictwo, BASE jumping, pilotaż i żeglarstwo.

 


Prawo lotnicze:

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem SMS (Safety Management System)
 • Rejestracja lotnisk i lądowisk
 • Odszkodowania za wypadki lotnicze
 • Utrzymanie zdatności do lotów statków powietrznych
 • Ochrona praw pasażerów

Prawo morskie:

 • Konstruowanie i analiza umów funkcjonujących w obrocie morskim;
 • Wykładnia prawa zagranicznego oraz kontraktów zagranicznych;
 • Opiniowanie planowanej zmiany bandery statku przez pryzmat uwarunkowań prawnych państwa przyszłej bandery statku;
 • Reprezentacja przed organami administracji publicznej i morskiej;
 • Negocjacje i mediacje;
 • Reprezentacja w stosunkach z kontrahentami i ubezpieczycielami.

Prawo kolejowe:

 • Stacje pasażerskie i dostęp do obiektów infrastruktury usługowej (obowiązki, regulaminy, cenniki, statuty, skarga do Prezesa UTK)
 • undbundling w zakresie rozdzielenia funkcji przewoźnika kolejowego i zarządcy 
 • obowiązki zarządcy infrastruktury kolejowej i zasad dostępu do tej infrastruktury 
 • prawa i obowiązki pasażera,
 • inwestycje kolejowe i proces inwestycyjny,
 • bezpieczeństwo