Pro publico bono

Adwokat Tomasz Wiliński podejmuje liczne działania o charakterze „Pro publico bono”. Bierze w ten sposób udział w kształtowaniu prawa i procesie jego stosowania, przyczyniając się do wytworzenia dobra ogólnospołecznego.

Prawnicy kancelarii udzielają darmowych porad prawnych osobom potrzebującym. Pomoc świadczona jest w ramach akcji ogólnopolskich, takich jak Dzień Bezpłatnych Porad Prawnych Adwokatów organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką, Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie, Stowarzyszenie Wiosna Prawników (Szlachetna Paczka), jak również w ramach akcji lokalnych inicjowanych przez prawników Kancelarii.

Świadczenie usług o charakterze Pro Bono ma miejsce tylko w zakresie spraw, w których Kancelarie się specjalizują i w uzasadnionych przypadkach. Nie powinno być traktowane jako oferta nieodpłatnego świadczenia usług prawniczych dla szerokiego kręgu osób. 

Adwokat Tomasz Wiliński w ramach pracy społecznej (pro publico bono) cyklicznie bierze udział w akcjach na rzecz osób poszkodowanych klęskami żywiołowymi, uchodźców, rolników oraz w zakresie zabezpieczenia praw dzieci i osób po udarach mózgu oraz leczących się onkologicznie.

Kancelaria stale wspiera Polski Związek Hodowców i Producentów Gęsi z siedzibą w Lublinie oraz Zrzeszenie Gęś-Pol w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie zabezpieczenia praw hodowców i producentów gęsi, w tym w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu się tzw. „ptasiej grypy”. Adwokat Tomasz Wiliński regularnie bierze udział w spotkaniach w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przed organami centralnymi. W ramach pracy społecznej uczestniczył w opracowaniu zasad bioasekuracji dla gęsi wraz z Głównym Lekarzem Weterynarii oraz Państwowymi Instytutami Doświadczalnymi. Współpracował także w zakresie opracowania metod żywienia dla gęsi dla jednego z największych koncernów paszowych na świecie. Bierze udział w misjach gospodarczych na całym świecie oraz wsparciu polskich hodowców w eksporcie gęsiny.

Adwokat Tomasz Wiliński jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z siedzibą w Poznaniu oraz Polskiego Klubu Lotniczego z siedzibą w Warszawie, gdzie uczestniczy w konferencjach oraz procesach legislacyjnych. Bierze udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów legislacyjnych dla lotnictwa oraz zaopiniował raport “Analiza procesów wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym w Rzeczypospolitej Polskiej” w ramach prac w zespole tematycznym "Bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym".

Adwokat Tomasz Wiliński wspiera także UNICEF, w tym kampanię „Wszystkie Kolory Świata” oraz program szczepień dzieci w Czadzie.

W ramach działalności społecznej adwokat Tomasz Wiliński jest także członkiem Koła Prawników Zagranicznych i Komisji Wizerunku i Komunikacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W ramach pracy społecznej prowadzi między innymi zajęcia w ramach projektu „Adwokat przydaje się w życiu” oraz jest pomysłodawcą i koordynatorem projektu „Dzieciaki, adwokat kto to taki?” prowadzonego pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka mającego na celu przybliżenie najmłodszym obywatelom zagadnienia związane z prawami dziecka, prawami człowieka oraz prawami małego pacjenta. Adwokat Tomasz Wiliński bierze udział także w pracach zespołu roboczego zajmującego się walką ze smogiem w Warszawie wspólnie z przedstawicielami Greenpeace, Client Earth, Polskiej Zielonej Sieci mającego na celu zwrócenie uwagi na problemy zanieczyszczenia powietrza oraz przygotowania rozwiązań legislacyjnych.


Kancelaria współpracuje także z innymi organizacjami pozarządowymi.