Zespół

art law

Tomasz Wiliński

WSPÓLNIK ZARZĄDZAJĄCY, ADWOKAT, MBA

Liderem zespołu jest Tomasz Wiliński - adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, MBA w specjalności energetyka, menedżer sportu. Członek takich organizacji jak: Izba Adwokacka w Warszawie, ECBA (European Criminal Bar Association) z siedzibą w Londynie, The European Fraud and Compliance Lawyers (EFCL) z siedzibą w Londynie, The Defence Extradiction Lawyer's Forum (DELF), Komisja ds. Komunikacji i wizerunku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Koło Prawników Zagranicznych przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Polski Klub Lotniczy (zespoły: "Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym" i "Legislacja i regulatory, organizacje międzynarodowe (ICAO, regionalne), organizacje zrzeszające linie lotnicze (IATA, AEA, ERA)"), Polskie Towarzystwo Prawa Sportowego, Warszawska Izba Gospodarcza. 

Absolwent:

  • Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor pracy magisterskiej: „Funkcjonowanie klubów sportowych w formie sportowych spółek akcyjnych”,
  • studiów podyplomowych Prawo Lotnicze Uczelni Łazarskiego,
  • studiów MBA w specjalizacji Energetyka,
  • studiów podyplomowych Prawo Rosyjskie w Instytucie Prawniczym w Sankt Petersburgu i Uczelni Łazarskiego,
  • studiów podyplomowych Marketing w sporcie na ZWKF w Gorzowie Wielkopolskim Akademii Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu

Menedżer Sportu, Menedżer Organizacji Imprez. Specjalista w zakresie marketingu sportowego, rynków sztuki. Doradza rolnictwu i rynkom drobiarskim. Współpracuje z Polskim Związkiem Hodowców i Producentów Gęsi z siedzibą w Lublinie i Zrzeszeniem Gęś-Pol. Współautor i konsultant zasad bioasekuracji dla ptactwa wodnego w zakresie zwalczania ptasiej grypy tworzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Głównego Lekarza Weterynarii.

Prowadzi badania naukowe w zakresie odpowiedzialności karnej w lotnictwie cywilnym i wojskowym oraz w zakresie procesów inwestycyjnych, w tym projektach infrastrukturalnych i energetycznych. Koordynator projektu "Dzieciaki, adwokat kto to taki" organizowanego przez Komisję Wizerunku i Komunikacji przy ORA w Warszawie pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

 

kancelaria prawna prawo budowlane Warszawa

Magdalena Osińska-Wilińska

WSPÓLNIK, DYREKTOR DEPARTAMENTU PRAWA SPÓŁEK, NEGOCJACJI I MEDIACJI, MEDIATOR SĄDOWY
doktorantka nauk prawnych PAN

Mediator w sprawach cywilnych i gospodarczych, wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie. Wykładowca akademicki, prodziekan do spraw studenckich.Doktorantka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk prowadząca pracę badawczą w zakresie praw człowieka oraz wolności słowa i wykonywania zawodu adwokata. Aktywnie zaangażowana jako członek w prace Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta. Fundator prawniczej Fundacji White-Red, członek Rady Fundacji "Korpus Kadetów RP". Wspiera Centrum Praw Kobiet.​

Autorka licznych artykułów naukowych w zakresie praw człowieka, wolności słowa, etyki adwokackiej, prawa rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa energetycznego, ochrony środowiska, procedury administracyjnej oraz cywilnej. Prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych i sympozjów.  Ceniony trener prawa i procedury administracyjnej, rachunkowości, praw człowieka, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zapobiegania przemocy w rodzinie, praw kobiet, prawa rosyjskiego. Wykładowca na szkoleniach dla praktyków największych przedsiębiorstw farmaceutycznych, medycznych, energetycznych jednostek samorządu terytorialnego, administracji publicznej, organizacji pozarządowych, a także dla służb mundurowych, prokuratorów i sędziów. Wysoko oceniana przez uczestników warsztatów, szkoleń i konferencji.​

Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie, absolwentka studiów podyplomowych "Prawo rosyjskie" Instytutu Prawniczego w Sankt Petersburgu, studiów podyplomowych "Podatki i rachunkowość" w KUL w Lublinie, słuchaczka studiów podyplomowych "Prawo spółek" w Uniwersytecie Warszawskim​

Posługuje się językiem polskim, rosyjskim, angielskim.


m.wilinska@tomaszwilinski.eu tel. 502682380
Email: m.wilinska@wilinski.legal

art law

Marek Naraziński

ADWOKAT

Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu łódzkiego, studiów podyplomowych Prawa Brytyjskiego organizowanego przez University of Cambridge oraz Prawa Francuskiego organizowanego przez Université de Poitiers, w tym ze szczególnym uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej,

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Sprawiediwości, Krajowej Administracji Skarbowej oraz Departamencie Służby Celnej Ministerstwa Finansów.

Ekspert ds. Przestępczości Karuzelowej, Prawa Celnego i Hazardowego w Europejskim Instytucie Praw Człowieka, Procesualistyki i Karnistyki.

Specjalizuje się w prawie karnym, karnym skarbowym, celnym, hazardowym, podatkowym, prawie finansowym ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego, zagadnieniami związanymi z obrotem nieruchomościami zwłaszcza w związku z procesem inwestycyjnym, Interesuje się prawem nowoczesnych technologii oraz prawem autorskim i wynalazczym.

W czasie wolnym zajmuje się bieganiem, maratończyk.

Posługuje się językiem angielskim i francuskim.

kancelaria prawna prawo budowlane Warszawa

Anna Weronika Gdula

APLIKANTKA ADWOKACKA

Aplikant Adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie. Aktywnie uczestniczy w życiu Samorządu Aplikantów Adwokackich. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zasadniczy obszar specjalizacji obejmuje w znacznej części szeroko pojętą dziedzinę prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony konsumentów w zakresie prawa bankowego w sprawach kredytów powiązanych z walutą obcą oraz dochodzenia roszczeń od towarzystw ubezpieczeniowych związanych z tzw. polisolokatami. Przedmiotem zainteresowań zawodowych jest również szeroko pojęte prawo karne oraz rodzinne.

Posiada kilkuletnią praktykę pracy w kancelariach oraz w Departamencie Prawnym Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdzie zajmowała się w głównej mierze sporami sądowymi.Od lipca 2019 roku posiada uprawnienia do reprezentowania klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi.

Dotychczasowa praktyka działań obejmuje w szczególności wsparcie klientów kancelarii na każdym etapie postępowania.

Posługuje się językiem polskim i angielskim.
Email: a.gdula@wilinski.legal

art law

Ewelina Zielińska

Aplikantka adwokacka

Absolwetnka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego  organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University w Waszyngtonie (D.C.). Od 2020r. aplikantka adwokacka w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie.
Biegle posługuje się językiem angielskim, w tym terminologią prawniczą. Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich kancelariach prawnych, jak i międzynarodowej korporacji finansowej. Przedmiotem zainteresowań zawodowych jest szeroko pojęte prawo cywilne oraz prawo karne.
Email: e.zielinska@wilinski.legal

kancelaria prawna prawo budowlane Warszawa

Rzecznik patentowy 

Doświadczony rzecznik patentowy posiadający uprawnienia do reprezentacji przed Urzędem Patentowym RP w Warszawie, Europejskim Urzędem Patentowym w Monachium, Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, sądami w sprawach z zakresu własności przemysłowej i intelektualnej.

Zajmuje się opracowywaniem opisów wynalazków (wzorów użytkowych).